(ក្តៅៗ) ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19 ចំនួន៤នាក់បន្ថែមទៀត

2


ភ្នំពេញ ៖ មុននេះបន្តិច នៅយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានធ្វើការប្រកាស រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19 ចំនួន៤នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត សរុបកើនឡើងដល់៣៧នាក់ហើយ ។

ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមអានលិខិតខាងក្រោមនេះ ៖ប្រភពដើម