ក្រសួងច្រានចោល​ អខោនហ្វេសប៊ុក​មួយចំនួន ផ្សាយថា​ ក្រសួងលាក់បាំង ជំងឺរលាកសួត បង្កដោយ វិរុសកូរ៉ូណា

20


ក្រសួងច្រានចោល​ អខោនហ្វេសប៊ុក​មួយចំនួន ផ្សាយថា​ ក្រសួងលាក់បាំង ជំងឺរលាកសួត បង្កដោយ វិរុសកូរ៉ូណា – DAP NewsTo Top