ចូលរួមត្រេកអរផង!ចាប់ពីថ្ងៃទី១ មេសា ២០២០តទៅ មន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជា នឹងត្រូវដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ

2


ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែប្រែ និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ មន្រ្តីនគរបាលជាតិកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ ដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលត្រូវដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ មានចាប់ពី មន្ត្រីនគរបាលជាតិ ដល់ អគ្គស្នងការ។

អនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ តទៅ។ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួង និងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះ តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។

សូមអានលម្អិតនូវការកែប្រែ និងដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា ដូចខាងក្រោម៖ប្រភពដើម