ដំណឹងបន្ទាន់! កូវីដ១៩កើនឡើង៩ករណីទៀតហើយ

4


ក្រសួងរក​ឃើញ​អ្នកកើតកូវីដ១៩ មាន៩​នាក់​ទៀតហើយ ។ ក្រសួង​អំពាវនាវ​ សូម​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់ត្រូវ​បន្ត​អនុវត្ត​វិធានការ​ ការពារ​ការ​ចម្លង​វីរុស​ដ៏​កាច​សាហាវ​នេះ ឲ្យ​បាន​ខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតប្រភពដើម