ដំណឹងល្អ! ថ្ងៃនេះ កម្ពុជា គ្មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីទេ មានតែអ្នកជាសះស្បើយវិញ

1


យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានឲ្យដឹងថា ក្រសួងមិនបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីនោះទេ ប៉ុន្តែមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺនេះ ២នាក់ គឺខ្មែរ១រូប និងម៉ាឡេស៊ី ១រូប នៅខេត្តកែប៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលម្អិតនៅខាងក្រោម៖

ប្រភព ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រភពដើម