នារីម្នាក់មានកូនមុនរៀបការរងការរិះគន់ តែបើដឹងចិត្តនាងចំពោះកូន អាចសរសើរនាងវិញ

8


ពិតណាស់ ការមានកូនមុនរៀបការគឺជាការខុសឆ្គងមួយ មិនអាចប្រកែកបាន ព្រោះវាជាប្រពៃណីខ្មែរ តាំងពីដើមតរៀងមក។

The post នារីម្នាក់មានកូនមុនរៀបការរងការរិះគន់ តែបើដឹងចិត្តនាងចំពោះកូន អាចសរសើរនាងវិញ appeared first on Angkor Fresh News.