បើគាំទ្រក្រុមយុវជនល្ខោនខោលកម្ពុជា❤️ ជួយទិញសៀវភៅផាត់ពណ៌ តួអង្គក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ផង!

1


នាពេលថ្មីៗនេះ ទំព័រហ្វេសប៊ុក យុវជនល្ខោនខោលកម្ពុជា បានបង្ហោះលក់សៀវភៅផាត់ពណ៌តួអង្គក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ ដើម្បីជាការគាំទ្រដល់ការងារក្រុមយុវជនល្ខោនខោលកម្ពុជា❤

ទំព័រខាងលើបានសរសេរថា “តោះបងប្អូនជួយជាវម្នាក់២ ទៅ៣ក្បាល ដើម្បីជាការគាំទ្រការងារក្រុមយុវជនល្ខោនខោលកម្ពុជា❤
សៀវភៅផាត់ពណ៌តួអង្គក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍”។

សូមបញ្ជាក់ថា សៀវភៅផាត់ពណ៌តួអង្គក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍នោះ មានតម្លៃត្រឹមតែ ៧១០០៛ ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយក្បាល។ សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទិញអាចទំនាក់ទំនងទៅលេខ 070 930970 / 077 663670 បាន៕ប្រភពដើម