ប្ដីទៅធ្វើការឆ្ងាយ តែដាក់កាមេរ៉ាក្នុងបន្ទប់តាមដានសកម្មភាពប្រពន្ធ២៤ម៉ោង ព្រោះគោលបំណងធំមួយ

12


រាល់ថ្ងៃបងបានវា«camera»នឹងឯង ដែលឲ្យបងដឹងថា អូនគេងនៅ? ក្រោកនៅ? កំពុងធ្វើអី? ស្លៀកអាវអី? Makeup អត់?ថ្ងៃនេះ! ស្ដាប់ហើយចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក

The post ប្ដីទៅធ្វើការឆ្ងាយ តែដាក់កាមេរ៉ាក្នុងបន្ទប់តាមដានសកម្មភាពប្រពន្ធ២៤ម៉ោង ព្រោះគោលបំណងធំមួយ appeared first on Angkor Fresh News.