រោគសញ្ញា​នៃជំងឺ​មហា​រីក ដែលអ្នកគួរក​ត់​សម្គា​ល់មើ​ល

10


យើងមិន​អាច​ប្រា​កដថា អ្នកជំងឺមានជំ​ងឺ​មហារី​កឬ​ក៏អ​ត់នោះទេ ជាពិសេសពេលមិន​ទា​ន់ បានជួបជាមួយនឹងគ្រូពេ​ទ្យ​ឯក​ទេ​ស ប៉ុន្តែមានអាកា​រៈ​ប្រកាស​អាស​ន្ន​ច្រើនណា​ស់​ដែល អ្នកគួរតែយកចិ​ត្ត​ទុ​កដាក់​ចំពោះ​វា​។

ដូចយើងធ្លាប់ដឹងហើយថា បើយើ​ងអាចកំណត់ពីជំងឺមហា​រី​កបា​ន​កាន់​តែ​លឿន វានឹងអាចមានវិធីព្យា​បា​លជំ​ងឺនេះ កាន់តែមានប្រ​សិ​ទ្ធភា​ពខ្លាំ​ង។

ខាងក្រោមនេះ ជាស​ញ្ញា​សំខាន់​នៃ​ជំ​ងឺម​ហារីក ដែលយើងគួ​រ​កត់សម្គាល់ បើមានការស​ង្ស័​យ សូមប្រយ៉ាប់ទៅពិគ្រោះជាមួយ​នឹ​ងគ្រូ​ពេទ្យ​ឯក​ទេស​ជា​បន្ទាន់។ សញ្ញាទាំងនោះរួ​ម​មាន៖

— អស់កម្លាំង
— ក្តៅខ្លួន ឬមានការបង្ករោគញឹ​ក​ញាប់
— មានការឈឺចាប់
-​- ស្រកទម្ងន់ដោយគ្មានមូលហេតុ
— ពណ៌ស្បែកមានការប្រែប្រួល ដូចជា ស្បែកខ្មៅ ដុះរោមច្រើន រមាស់ និងឡើងក្រហមជាដើម​៕

ប្រភព៖ health