សូមបងប្អូនបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្ន!មកទល់ពេលនេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជា បានកើនដល់ ៥១នាក់ហើយ!

1


រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា គិតមកដល់ម៉ោង២១ថ្ងៃទី២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូរ៉ូណានៅកម្ពុជាកើនដល់ ៥១នាក់ហើយ ដែលមានទាំងនៅខេត្ត និងក្រុងផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជា សេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

ប្រភព ៖ ក្រសួងព័ត៌មានប្រភពដើម