ស៊ែម្នាក់មួយផង !ច្បាស់ ១០០% ហើយ ! ចិន បានរកឃេីញ វ៉ាក់សាំង កំទេចជំងឺCovid19 ដោយជោគជ័យ ត្រៀមផលិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះពិភពលោក

3


ព័ត៌មាន​ផ្លូវការ​ ជាដំណឹង​ល្អបំផុត​ ៖ ក្រុម​ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី Chen Wei អ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តយោធា នៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តយោធា ប្រទេសចិន បានស្រាវជ្រាវរកឃើញវ៉ាក់សាំងនៃជម្ងឺCOVID-19យ៉ាងជោគជ័យ! វ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតក្នុងដំណើរការពិសោធន៍ព្យាបាលជម្ងឺ។

បើតាមស្តង់កំណត់នៃអន្តរជាតិ និងតាមបទបញ្ញត្តិក្នុងប្រទេសចិន វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានចាត់ជាកិច្ចការរៀបចំបឋមដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព គុណភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និង ការផលិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ។

 

Medical personnel in protective suits prepare traditional Chinese medicine (TCM) for patients of the novel coronavirus with an intelligent dispensing equipment at a pharmacy of Wuhan Tongji Hospital in Wuhan, the epicentre of the novel coronavirus outbreak, in Hubei province, China March 2, 2020. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. – RC2OBF9XSLRE

Chinese President Xi Jinping inspects prevention and control work against the new coronavirus in Beijing on Feb. 10. Pang Xinglei/Xinhua via Getty Images

 ប្រភពដើម