ស៊ែ តៗគ្នាផង ពលរដ្ឋខ្មែរទាំង២ភេទ អាយុចាប់ពី១៥ឆ្នាំឡើង សូមទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដោយឥតគិតថ្លៃ

0


ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង២ភេទ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្នាំឡើង អាចធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយឥតគិតថ្លៃ ។

ទីតាំងដែលអាចធ្វើបាន តាមគ្រប់បណ្តាប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុក ក្រុង ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី ខេត្ត និងផ្សារទំនើបអ៊ីអន ២ ។

ឯកសារដែលត្រូវភ្ជាប់មកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ដូចមានបញ្ជាក់ខាងក្រោម៖ប្រភពដើម